“A mese örök”

A mese örök. Mindegy, hogy mi a technikai körítés, mindegy, hogy a gyerek számítógépezik, mert a kíváncsiság, ami gyerekké teszi az megmarad.” – mondja Csukás István, mely mondatba annyira beleszerettünk, hogy MeseMűhelyünk mottójává tettük azt. Hogy nálunk mi a technikai körítés? A diafilm!
MeseMűhelyünkben hétről hétre vetítünk klasszikus és új diafilmeket igazi mozi hangulatban. Öreg néne őzikéje, Vízipók Csodapók, Bogyó és Babóca és mindezeken túl, több mint 100 címből válogatunk, vetítő alkalmainkra.
Úgy hisszük, hogy a mese nem csak gyermekeknek szól, így ezeken az eseményeken szívesen látjuk a szülőt, vagy szülőket is, így az egész család minőségi időt tölthet együtt.

Találkozzunk a következő alkalommal!

A kreativitás, az érzelmi intelligencia és a gondolkodás fejlesztése a MeseMűhelyben

Szülőtársaink közül bizonyára többen – ha nem mindenki – velünk együtt magáénak érzi azt a gondolatot gyermekének születése pillanatában, hogy mindenből a legjobbat szeretné megadni neki; fogadkozunk, hogy óvni és terelgetni fogjuk őket, hogy életük boldog és teljes legyen. Egy nagyszerű – általunk is használt és minden jótékony hatását megtapasztalt – eszközt szeretnénk e célra bemutatni olvasóinknak a következő összefoglalóban. Gyermekünk cseperedése során talán ez az egyik legegyszerűbb, legizgalmasabb  és nem utolsósorban a legolcsóbb használati tárgy. A mese. Hogy miért nevezzük tárgynak? Mert ez is ugyanúgy, mint a többi „gyerekcucc” megjelenik a polcon – leggyakrabban könyv formájában. A gyerekszoba egyik alap kelléke, a délutáni játék, de  leginkább az esti alvás kísérője lehet. Csak rajtunk múlik, hogy fantáziánk és képzelőerőnk segítségével életre keltjük e.

Sokak számára köztudott, hogy a meséknek számos jótékony hatása van a gyermekek fejlődésére nézve, de az  nagyobb kérdés, hogy pontosan melyek ezek a tényezők és hogyan fejtik ki hatásukat.

Talán hihetetlennek tűnik, mégis bizonyított tény, hogy az a gyermek, aki rendszeresen mesét hallgat 1-1,5 évvel előrébb járhat a fejlődésben azokhoz a társaihoz képest, akiknek nem olvasnak vagy mondanak mesét. (Nyitrai, 2016) Ez a fejlődés megmutatkozik a kreativitásban, az érzelmi intelligenciában és a gondolkodási képességben egyaránt.

 

A kreativitás egy igen sokszínű fogalom, számos szerző és kutató sokféle módon és eszközzel körbejárta már, azonban egy tulajdonsága mindenkinél közös: valami új, eredeti ötlet vagy produktum megalkotása. (Tóth, 2008) Hogyan tudjuk gyermekeinket segíteni abban, hogy mindennapi életüket végigkísérje egyfajta kreatív látásmód, melynek segítségével  adott szituációkban könnyebben boldogulnak? A mesék történései, a varázslatos lények, a kacifántos események akarva-akaratlanul arra késztetnek bennünket, hogy képzeletünk erejével elkalandozzunk a történetben, s a mesehallgatás végén megfelelő instrukciókkal a mesét tovább-gondolva, tovább-játszva, átírva, kiegészítve új ötletek, új gondolatok születhessenek. Mindehhez a mesét csupán kiindulópontként használtuk, ám a kreativitás mégis észrevétlenül, folyamatosan fejlődik. (Adamikné 1997, In: Tóth, 2008)

 

A kognitív kompetenciák közül a gondolkodást soron véve is megtapasztalhatóak a jótékony hatások.

A mesehallgatás során a gyermek egy folyamatos, összefüggő beszédre figyel és értelmezi azt. (Nyitrai, 2016) Ennek során elsajátít bizonyos narratívákat, sémákat, bővül a szókincse, s ez felkészíti őt az iskolai tanulásra, valamint az olvasás elsajátítására. (Nyitrai, 2016) Az eredményes olvasóvá váláshoz jelentős szókincsre – kb 5000 szóra van szükség. (Nyitrai, 2016) Egy három éves gyermek expresszív szókincse átlagosan 1000 szó, azonban 5-, akár 10 szeresét is megértheti. (Schnell, 2016) Egyszerűen segíthetjük ezt a fejlődést, a változatos szóhasználatot azzal, ha rendszeresen mesélünk.

 

Végül az érzelmi intelligenciára hívjuk fel a figyelmet, a klasszikus alkotóelemre, amely a mesék jótékony hatásainak felsorolásából kihagyhatatlan. Kádár Annamária azt írja, hogy a gyermek számára ijesztő, hogy akarata nem elég erős ahhoz, hogy a körülötte lévő felnőtteket saját belátása szerint befolyásolni tudja, korlátokba ütközik, és ez haragot, dühöt kelt benne pont azok iránt, akiket a legjobban szeret. Ez a feszültség levezethető azzal, ha indulatait belevetítheti a mese negatív szereplőibe. (Kádár,2012) Ezáltal megértheti, hogy minden érzése az ő személyiségének részei, minden indulata kezelhető és megoldható. (Kádár,2012 )

 

A MeseMűhely – MiniMozi foglalkozásaiban  e három tényező tudatos fejlesztése a cél diafilmek segítségével. A vetítés után néhány játékos feladat formájában mozgósítjuk azokat a területeket, amelyek serkentik a fenti három alkotóelem kibontakozását.

Források:

Nyitrai, S., & Anikó, Á. (2016). Mese és mesélés. Iskolakultúra, 26(4), 75-83.

Tóth, L. (2008). Kreativitás és szövegértés. Iskolakultúra,18(5-6), 29-39.

Zsuzsanna, S. (2016). Az elme nyelve: társalgás és nyelvfejlődés. Akad. K..

Annamária, K. Az érzelmi intelligencia fejlesztése mesékkel.

Annamária, K. (2012). Mesepszichológia: Az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban. Kulcslyuk K..

 

 

Az igazán kellemes, meghitt, családi hangulat érdekében a férőhelyek korlátozott számban elérhetőek, ezért a részvételi szándékot a főoldalon elérhető naptár segítségével véglegesíteni szükséges! A belépőjegy minden esetben egy egyedi MeseMűhelyes MATRICA, mely a helyszínen vehető át! A regisztráció egy gyermek és egy felnőtt belépésére jogosít fel!