Csapatunk

 Fogarassy Nikolett

 gyógypedagógus, logopédus

Fogarassy Nikolett vagyok, gyógypedagógus, logopédus, neveléstudományi mesterszakos bölcsész . Különösen érdekel a játék útján történő tanulás, a beszédfejlődés és a mese, mesélés.

2010-ben kerültem először kapcsolatba a pedagógiával, méghozzá főként hátrányos helyzetű gyermekek körében. A velük való munka megtanított arra, hogy a törődés, a megértés, s a gyermek irányába tanúsított figyelem birtokolják minden módszer mellett a legnagyobb nevelő erőt. Mindehhez az egyik legkézenfekvőbb eszköz a mese, amellyel nem csak a figyelmemet és az időmet ajándékozom a gyermeknek, hanem megtanítom arra, hogy ő is képes bármit elképzelni, kimondani, megérteni, s adott esetben valami újat alkotni.

 

Már online is dolgozhatunk együtt!

Erdő, mező, hegy völgy, falu… minden mesél itt. A mesék földje ez – csuda-e, ha szép csendesen mesemondóvá nő a gyermek?”

– Benedek Elek

Mesefeldolgozó csoportjaimban, vagy egyéni logopédiai óráimon szeretettel várok minden hozzám érkező mesemondót!

Publikált munkáim

2014. június 15.: Mindennapok fogságában – Hátrányos helyzetű kisiskolások elképzelései az életről és a jövőről c. írás megjelenése a Társadalmi Együttélés Online Folyóiratban

2013. november 27.: Mindennapok fogságában – Hátrányos helyzetű kisiskolások elképzelései az életről és a jövőről c. előadás megtartása az évi Kisebbségtudományi Konferencián Egerben

2012. december 7.: Létezni annyi, mint szeretve lenni c. írás, az Erdélyben vezetett gyermektábor tapasztalatairól: Bráz Nikolett és Fogarassy Levente írása | Taní-tani Online 

2011. 12. 04. :Utak a Sikerhez c. írás, a Taní-tani online folyóirat honlapján

2011. 07. 24.: Egy élhetőbb Borsodért c. írás, a Miskolci Egyetem HISZEM (Hátrány és Iskola Szakmai Műhely) első konferenciájának beszámolója

A pedagógiai pályám során az utamat kísérő szakemberek, mentorok, tudományos cikkek, könyvek és a gyermekekkel való tapasztalat segített abban, hogy a MeseMűhely beszéd-orientált és anyanyelv-fejlesztő mesefeldolgozó programja megszülessen. Foglalkozásainkon a cél a beszéd megindulásának segítése, az anyanyelv fejlesztése, a kreativitás, a képzelőerő felfedezése és nem utolsó sorban az olvasóvá nevelés.

 Fogarassy Levente

 Pszichológus

Pszichológusi diplomámat a budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon. Szakmai és személyes érdeklődési körömet is meghatározza a természet, a mozgás és sport szeretete, valamint a szülőség, apaság témakörei.

Munkám során 4 dolgot kiemelten fontosnak tartok: hitelesség, önkéntesség, testtudatosság és ökológiai tudatosság.

A hitelességet biztosítja önmagam folyamatos továbbképzése, saját önismereti munkám és tudományos érdeklődésem. A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület kötelékében elvégeztem a fókuszolás-orientált terápia alapképzést (150 óra sajátélmény és 160 óra elméleti és módszertani képzés), részt vettem Vass Zoltán egyéni és közös rajzvizsgálati képzésén, valamint alkalmam adódott erőszakmentes kommunikációt tanulni Rambala Évától. Két éven keresztül tagja voltam egy pszichodramatikus önismereti csoportfolyamatnak is (200 óra). Tudományos kutatásokat a természetes környezet pszichológiai hatásainak témakörében végeztem, mely területen az egyetemi évek során jelentős tapasztalatot és ismeretanyagot halmoztam fel.

Több területen is önkénteskedtem: voltam fordító, tolmács, dolgoztam árva gyermekekkel és hajléktalanokkal is. Az eddigi leghosszabb önkéntes munkám a KAPSZLI diákszervezetben töltött 3 évem volt, melynek során részt vettem számtalan ingyenes, pszichológiai témájú ismeretterjesztő előadás megszervezésében. Jelenleg egy Siófok környékbeli együttműködésben dolgozok az Életkezdettel és Nyimi Öko Közösséggel karöltve azért, hogy hiteles információk közreadásával és közösségszervezéssel hívjuk fel a figyelmet az ökológiai tudatosság fontosságára. A MeseMűhelyben pedig minőségi és mindenki számára elérhető tartalomgyártással szeretném ezt a számomra fontos alapelvet követni.

 

Ha megismerjük, testünk hogyan reagál bizonyos élethelyzetekre, megismerjük önmagunk. Ez számomra a testi tudatosság, amit a fókuszolás módszere által tanultam meg. A zsigeri emlékezetben jelen van minden fontos esemény, amit életünk során átéltünk, megtapasztaltunk, az ehhez való kapcsolódás pedig tanulás útján elsajátítható.

Publikált munkáim

 Fogarassy L. (2021). A természethez való viszony és természetben töltött idő összefüggései az egészséggel. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem, pszichológia mesterképzési szak.

Fogarassy L. (2020). Természet és lélek. Online előadás, Ökológiai beszélgetések az Életkezdet szervezésében, Siófok

Fogarassy L. (2020). A nélkülözhetetlen apa. Előadás, Születés Hete az Életkezdet szervezésében, Siófok

Fogarassy L. (2019). Apává válni. Előadás, Születés Hete az Életkezdet szervezésében, Siófok

Fogarassy L. (2018). A természetes környezet hatása élménypedagógiai tréning résztvevőire. Szakdolgozat, Károli Gáspár Református Egyetem, pszichológia alapképzési szak.

Kövi Zs., Mersdorf A., Mirnics Zs., Tóth I., Fogarassy L. és Vass Z. (2015). Spiritual experiences in adventure therapy. Initiation into the Mysteries konferenciakötet, Budapest

Mersdorf A., Kövi Zs., Fogarassy L. és Tóth I. (2015). Élményterápiás módszerek hatásvizsgálata. Tudományos poszter, Magyar Pszichológiai Társaság Éves Nagygyűlése, Eger

Fogarassy L. és Tóth I. (2015). Élményterápiás módszerek és természetes környezet hatása a spiritualitásra, szorongásra és affektív állapotra az SSDT tükrében. Országos Tudományos Diákköri Konferencia előadás, Debrecen

Fogarassy L. (2015). Honnan jöttünk, hová megyünk vissza? A természetes környezet emberre gyakorolt hatásai. Előadás, KAPSZLI Szakmai Napok, Budapest

Fogarassy N. és Fogarassy L. (2013). Létezni annyi, mint szeretve lenni – az öt szeretetnyelv. Előadás, VI. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet.

A MeseMűhelyben a pszichológiai tanácsadás is legtöbbször a testi érzeteken alapuló önfeltárás útján valósul meg.

Szeretettel és megértéssel várom pszichológiai tanácsadásra, szülőkonzultációra, testtudati önismereti tréningre és mesefoglalkozásokra azokat, akik megtisztelnek a bizalmukkal!

A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is.” 

Csukás István

Lépjen velünk kapcsolatba!

Komplex logopédiai és pszichológiai szolgáltatás esetén kedvezményt biztosítunk Önnek!