Szolgáltatások

olvasas
MeseMűhely szolgáltatások
 • Beszéd-orientált, fejlesztő
  mesefoglalkozások
élmény
Logopédiai szolgáltatások
 • Beszédindítás
 • Artikulációs terápia
 • A beszédfolyamatosság zavarai
 • Nyelvlökéses nyelés
 • Beszédtechnika
 • Tanulási zavarok
élmény
Pszichológiai szolgáltatások
 • Életvezetési tanácsadás
 • Szülőkonzultáció
 • Testtudati tréning
 • Önismereti workshopok

MeseMűhely szolgáltatások

 

Beszéd-orientált és anyanyelv fejlesztő komplex meseprogram

 

olvasas

I. szint: Suttogó csoport

A beszéd-orientált foglalkozásunk első modulja többségében mozgás-vezérelt játékokra épül, emellett a passzív szókincs fejlődése van előtérben. A 8 alkalom során aktivizáljuk azokat a mozgásformákat, amelyek a beszéd alakulásához feltétlenül fontosak, ezen kívül bővítjük a gyermek passzív szókincsét egy kedves mese szóanyagának segítségével.

élmény

II. szint: Csicsergő csoport

A komplex meseprogram második moduljában hangutánzásra építve játékos mesefeldolgozás útján bővítjük a szókincset, fejlesztjük a beszédértést és a megismerő folyamatokat.

élmény

III. szint: Halandzsázó csoport

A harmadik modulban célunk, hogy a rövid szavakat és az esetlegesen bátortalan kommunikációt felváltva ciklizáló, ritmusos hanggyakorlatokkal építsük a folyamatos beszédet. A Halandzsázó csoportban főszerepet kapnak a szerepjátékok és az egyéb drámapedagógiai eszközök.

élmény

IV. szint: Csevegő csoport

A beszéd-orientált és anyanyelv fejlesztő komplex meseprogramunk végső moduljában az aktív szókinccsé a főszerep. Célunk az, hogy a gyermek ne csak felismerje az adott szavakat, hanem bátran, önállóan ki is fejezze gondolatait. Mint minden modulban, itt is egy mesét, és annak sokszínű szóanyagát hívjuk segítségül.

 • Meseprogramunkat négy egymásra épülő modulból állítottuk össze, melyek egyenként 8 alkalomból, heti egy foglalkozásból állnak. Egy-egy modulban való részvétel így 2 hónapot vesz igénybe, összesen tehát 8 hónapon keresztül lehet velünk az a gyermek, aki a programot teljes egészében végig járja. Egy modul során mindig diafilmmel, az adott program meséjének levetítésével kezdünk. Ezt követően játékos mesefeldolgozással történik a fejlesztés, a beszédhez szorosan kapcsolódva.
 • A programban való részvétel bármely érdeklődő 2,5-3 éves gyermek és az őt kísérő szülő számára elérhető, valamint kiemelten ajánljuk azoknak a gyermekeknek is, ahol a szülő valamilyen beszédfejlődési eltérést észlel. A program komplexitása abban rejlik, hogy minden modul a beszédfejlődés egy-egy állomásához köthető, így a folyamatosan még nem beszélő gyermekeket a nyelvfejlődés egyes szintjein kalauzoljuk végig.

A csoportok eszerint eltérő beszédfejlettségi szintet céloznak meg, így azok sorrendje nem felcserélhető, elkezdése minden esetben az első szinttől ajánlott. A foglalkozások 50 percesek. A csoportba lépést megelőzően ajánlott egy ingyenes Diafilm-klubban való részvétel, ahol a gyermek megismerkedhet a környezettel, ill. itt lehetőség van egy előzetes személyes konzultációra is – amennyiben ez indokolt lehet.

„Hisszük, hogy a gyermek nem csak a szemével figyel, főként ha meséről van szó, azt legjobban a képzeletével látja és a szívével hallgatja. Alapozzuk meg együtt a mesék szeretetét, neveljünk mesemondókat, neveljünk olvasókat!”

Logopédiai szolgáltatások

 

A terápia megkezdése előtti előzetes állapotfelmérés és javaslattétel – gyermektől függően minimum 2 alkalmas személyes konzultáció keretében történik. 

olvasas

Beszédindítás: 2,5- 3 éves kortól:

Egy kisgyermek fejlődése során a beszéd indulása és majd később a sikeres kommunikáció képessége bonyolult idegrendszeri folyamatok következménye. Előfordulhat, hogy egy gyermeknél késik, vagy egyáltalán nem indul el a beszéd. Ebben az esetben olyan gyakorlatokat – főként mozgásos tevékenységeket alkalmazunk, melyek stimulálják az agy azon részét, amely a beszéd beindításáért felelős.

élmény

Artikulációs zavarok, hangképzési zavar, pöszeség: 5 éves kortól:

A gyermek 5. életévéig a nyelv rengeteget fejlődik, formálódik, alakul. A hangok helyes kiejtése azonban az iskolába lépés előtt már az óvodás kor végéhez közeledve egy gyermektől elvárható. Mégis előfordul, hogy a hangok kialakítása nem történik meg spontán. Ez esetben is támogatással, odafigyeléssel és egy kis tudatossággal a hiba javítható.

élmény

Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás):

A beszéd folyamatossága valamilyen életesemény – új helyre költözés, közösségbe kerülés iskolaváltás, kistestvér születése…stb, vagy valamilyen egyéb trauma által is zavart szenvedhet. Sokszor ez dadogás formájában nyilvánul meg, amely számos esetben a normál fejlődés velejárója, ún. élettani dadogás. Ez néhány hónap leforgása alatt azonban szokás szerint elmúlik. Fontos ez idő alatt a türelem és a gyermek érzelmi támogatása – akkor is, ha a dadogás huzamosabb ideig fennáll.

olvasas

Nyelvlökéses nyelés

Mint ahogyan az artikuláció, a fogazat is átalakuláson megy keresztül a korai időszakban. Emellett azonban más tényezők is vannak, amelyek befolyásolhatják a nyelv izomzatának működését. Táplálkozási szokások, esetleg ujjszopás vagy cumizás hatására a nyelv olyan mozgást vesz fel, amely kedvezőtlen hatással lehet légzésünkre, beszédünkre, táplálkozásunkra nézve is.

élmény

Tanulási zavarok

A tanulási nehézségek okozói sokszor a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia tanulási zavarok, amelyek a folytonos küzdelem miatt önértékelési zavarokat is eredményezhetnek. Ezek időben történő felismerésével és kezelésével nem csak hatékony fejlődést érhetünk el, de néhány esetben meg is előzhetjük azokat.

élmény

Beszédtechnika

Beszédünk mindig formálható, kiejtésünk, hangzóink tanulmányozásával megismerhetjük saját hangképzésünket, s ha kell javíthatunk azon. Egy fellépés, szavalás, vagy akár munkahelyi követelmények esetében is szükség lehet beszédtechnikánk formálására.

Ha bármely területen kérdése van, vagy bizonytalannak érzi gyermeke, vagy saját maga fejlődését, forduljon hozzám bizalommal!

 

A gyógypedagógiai problémák hátterében, vagy kiváltó okaiként érzelmi tényezők is állhatnak. A MeseMűhely pszichológiai szolgáltatásai a fejlesztéssel párhuzamosan kedvezményesen vehetők igénybe.

A munkám során a szülővel közös érdekünk a gyermek fejlődése, melyben tudásom legjavával állok rendelkezésre. Számomra a legnagyobb sikert az jelenti, ha egy gyermek növekedéséhez, épüléséhez hozzájárulhatok. Dolgozzunk együtt gyermekeinkért!

Pszichológiai szolgáltatások

 

olvasas

Életvezetési tanácsadás

Elakadások, otthoni és munkahelyi konfliktusok, szorongató élethelyzetek, nehéz döntések és veszteségek átélésekor sokszor érezhetünk tanácstalanságot, csalódottságot, elkeseredettséget, szomorúságot. Ilyenkor a kellemetlen élmények feldolgozásában és a további fejlődési lehetőségek feltárásában érdemes lehet pszichológiai segítséget kérni. A közös munka során az elfogadás, megértés, figyelem és az élmények tudatos értékelése által jutunk el a kitűzött célokig.

Tovább olvasom

Élete során mindenki kerülhet nehéz helyzetekbe. Ilyenkor a legnehezebb talán elismerni, hogy segítségre van szükség. Sírni szeretnénk, de tartjuk magunkat, támogatásra vágyunk, de nem kérünk. Érezzük, hogy valami nincs rendben, de várakozunk, mert cselekedni, változtatni egyedül félelmetes és megterhelő. Esetenként a családtagokat és a barátokat is megijesztheti, meglepheti ez az állapot és a saját aggódásukra és félelmeikre reagálva hajlamossá válnak megértés helyett utasítani, bírálni és tanácsokat adni, amelyek nem érnek célt, sőt késleltethetik az enyhülést, felszabadulást. Ilyen esetekben tiszteletre méltó lélekerőről ad tanúbizonyságot az, aki képes pszichológusi segítséget kérni.

Az életvezetési tanácsadás során nem végzünk a szó szoros értelmében vett tanácsadást. A cél egy megértő és elfogadó légkör kialakítása, a kliens erőforrásainak feltárása, élettörténetének és hozott problémájának megértése, majd ezekre alapozva türelemmel haladni a kívánt, vágyott állapot felé vezető úton. Itt a hangsúly az érzelmeken van, és ezek életünkre gyakorolt hatásának elfogadásán, amin keresztül békére, megnyugvásra lelhetünk.

olvasas

Szülőkonzultáció

Kifejezetten a szülőséggel, neveléssel kapcsolatban felmerülő problémák, kérdések és bizonytalanságok átbeszélésére szolgáló alkalmak. Cél a családi érzelmi viszonyok feltárása, elfogadása, megértése, majd ezek alapján a család életéhez leginkább illeszkedő nevelési gyakorlatok kidolgozása.

Tovább olvasom

Szülőnek lenni komoly kihívás és felelősségteljes feladat, ahol kisebb-nagyobb krízishelyzetek adódhatnak akár minden nap, de a gyermekek fontos életeseményeinél, életszakasz váltásoknál is gyakoriak. Ilyen normál esetben előforduló események a születés, a mozgás fejlődésének különböző állomásai, a beszéd kialakulása, a táplálás és táplálkozás egyes szakaszai, a szobatisztaságra szoktatás, az intézményes nevelésbe való ki- és belépések, testvérek születése és a tinédzserkor különböző szakaszai. Mivel ezeket minden felnövekvő gyermek átéli, ugyanakkor a helyzet újdonsága miatt a szülők és a gyermek alkalmazkodása is új készségek és képességek kialakítását követeli meg, a fejlődéspszichológia normatív krízisekként utal rájuk. Ezeket a családok különbözőképpen kezelhetik, olykor sikertelenül, aminek eredményeképpen a gyermekek egészséges fejlődése akadályokba ütközhet. Amikor szülőként eszköztelennek, tanácstalannak érezzük magunkat, előfordulhat, hogy ezt amiatt érezzük, mert saját neveltetésünk során, saját szüleink sem tudtak megküzdeni az adott helyzettel. Ezeknek a saját tapasztalatoknak és élményeknek az érzelmi feltárása és elfogadása megkönnyítheti a kapcsolódást gyermekeinkhez, ezáltal segítve őket a továbblépésben.

A szülőkonzultáció nem egyenlő egy szülővel folytatott életvezetési tanácsadással, hiszen ebben az esetben a felnőtt érzéseinek, gyermekkorának megértése minden esetben a gyermek érdekében történik és csupán addig a pontig szükséges, amíg a gyermek érdekei ezt megkívánják. A szülőkonzultációnak része lehet a gyermekkel való találkozás is, hogy az ő érzelmi átélésére, személyes élményeire is rálássunk. A pszichoedukáció, nevelési jó gyakorlatok kialakítása és konkrét nevelési célok elérése jellemzi ezt a konzultációs formát.

olvasas

Testtudati tréning

Lelkünk rezdüléseit testünkben hordozzuk, ezért magas szintű önismeretre tehet szert az, aki képes a saját testére értő módon figyelni. Egyéni és csoportos tréningjeink alkalmával lehetőség nyílik ennek a speciális figyelemnek a fejlesztésére, melyet a módszer kidolgozói fókuszolásnak neveztek el.

Tovább olvasom

A pszichoterápia hatékonyságát vizsgáló kutatások megállapították, hogy a pszichológussal való kapcsolat mellett az eredményes munka másik fontos feltétele a kliens saját testéhez való kapcsolódási képessége. A testi érzetek és a hozzájuk való kapcsolódás tehát jelentős szerepet töltenek be a terápiás, gyógyító folyamatokban, de az önismereti munkának is fontos részét képezik. A testi, zsigeri érzetekre való odafigyelés ráadásul tanulható folyamat, amit egyéni és csoportos tréningjeink során sajátíthatnak el a résztvevők.

A módszer, amellyel dolgozunk a fókuszolás. A kifejezés a testi érzetekre való tudatos, fókuszált figyelemre utal. A folyamat során alapelv a megállás, elfogadás, türelem. Megállunk, hogy képesek legyünk befelé figyelni és türelemmel fogadjuk azokat a testi érzeteket, melyek hívják a figyelmünket. A tanulás célja ennek a folyamatnak a tökéletesítése és mélyítése, melynek során mintegy mellékes hatásként változások jöhetnek létre a testünkben: régi, ismerős érzetek kerülhetnek új megvilágításba, fájdalmak, feszülések oldódhatnak, apró, alig észrevehető érzetek kaphatnak fontos jelentést.

olvasas

Önismereti workshopok

Rövid, általában 3 órás, sajátélményt adó önismereti alkalmak, melyek során változatos módszerek kipróbálására biztosítunk lehetőséget. Alkalmas lehet az önismeret mélyítésére, új nézőpontok szerzésére és a Velünk való megismerkedésre.

Tovább olvasom

Az önismereti workshop több, mint egyszerű kikapcsolódás, hiszen az önmagunkkal való ismerkedés, mindig munka is egyben. Azonban hangulatában könnyedebb, mint egy egyéni vagy csoportos konzultáció, tanácsadás, hiszen itt a célok lazábban meghatározottak és inkább az alkalmazott módszerekkel és a trénerek személyével, szemléletmódjával való megismerkedést szolgálják. Ennek fényében önismereti workshop alkalmainkat azok számára ajánljuk, akik egyelőre nem elkötelezettek hosszabb önismereti munka mellett vagy nem érzik annak szükségességét, azonban felkeltettük az érdeklődését és szeretnének betekintést nyerni a munkánkba, egyúttal új nézőpontokkal és élményekkel gazdagodnának.

Az önismereti workshop nálunk egy kreatív folyamat részét képezi, mindig új és új témákkal érkezünk a legkülönbözőbb célcsoportoknak, éppen ezért érdemes figyelni aktuális kínálatunkat. Workshop tematikánk a teljesség igénye nélkül: egyéni és páros rajzvizsgálat, önismeret a meséken keresztül, kapcsolódás a testi bölcsességhez, rövid kommunikációs tréning, gyermeknevelés, párkapcsolat és szülőség, tréningek a szabadban.

A pszichoterápia hatékonyságát vizsgáló kutatások megállapították, hogy a pszichológussal való kapcsolat mellett az eredményes munka másik fontos feltétele a kliens saját testéhez való kapcsolódási képessége. A testi érzetek és a hozzájuk való kapcsolódás tehát jelentős szerepet töltenek be a terápiás, gyógyító folyamatokban, de az önismereti munkának is fontos részét képezik. A testi, zsigeri érzetekre való odafigyelés ráadásul tanulható folyamat, amit egyéni és csoportos tréningjeink során sajátíthatnak el a résztvevők.

 

Élete során mindenki kerülhet nehéz helyzetekbe. Ilyenkor a legnehezebb talán elismerni, hogy segítségre van szükség. Sírni szeretnénk, de tartjuk magunkat, támogatásra vágyunk, de nem kérünk. Érezzük, hogy valami nincs rendben, de várakozunk, mert cselekedni, változtatni egyedül félelmetes és megterhelő. Esetenként a családtagokat és a barátokat is megijesztheti, meglepheti ez az állapot és a saját aggódásukra és félelmeikre reagálva hajlamossá válnak megértés helyett utasítani, bírálni és tanácsokat adni, amelyek nem érnek célt, sőt késleltethetik az enyhülést, felszabadulást. Ilyen esetekben tiszteletre méltó lélekerőről ad tanúbizonyságot az, aki képes pszichológusi segítséget kérni.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Komplex logopédiai és pszichológiai szolgáltatás esetén kedvezményt biztosítunk Önnek!